Alajärvi-blogi

22.6.2017 / Peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
 

HYVÄN ELÄMÄN ALAJÄRVI

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tehtävänä on järjestää ja tuottaa alajärveläisille ja vimpeliläisille laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaalihuollon sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.  Järvi-Pohjanmaan perusturvassa tehdään yli 400 ammattilaisen voimin töitä, jotta sotepalvelut olisivat kaikkien kuntalaisten saatavilla tarpeenmukaisesti, sujuvasti ja siten, että ne osaltaan mahdollistavat turvallisen ja hyvän elämän elämisen. 

Olemme vahvasti mukana Etelä-Pohjanmaan soteuudistuksen rakentamisessa ollen osallisena useissa eri työryhmissä. Etelä-Pohjanmaan maakunta -2023 visioksi on asetettu ” Hyvän elämän Etelä-Pohjanmaa”, mitä kohti maakunnassa kuljetaan yhdessä ja yhteistä työtä tehden. Valtakunnallisen soteuudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksien kasvua. Etelä-Pohjanmaalla keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu kotona asumisen tukeminen kaikenikäisten palveluissa. Uudistuksen myötä toiminta ja palvelut tulevat muuttumaan, mutta tavoitteenamme on, että Alajärvellä ja Vimpelissä säilyvät laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Yhteistyö sivistystoimen ja 3. sektorin kanssa vahvistuu, jotta kuntalaisille voidaan tarjota terveyttä edistäviä palvelukokonaisuuksia.

Alajärvi on kehittynyt viime vuosina esimerkillisesti, minkä seurauksena kuntalaisten palvelutaso ja viihtyvyys ovat lisääntyneet. Myös perusturvassa palveluja ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti. Viime syksynä alkaneen terveyskeskussaneerauksen myötä palveluiden toiminnallisuus ja asiakkaiden sekä työntekijöiden viihtyvyys paranevat merkittävästi. Ensimmäisenä kolmivaiheisessa saneerausprojektissa valmistuu hammashoitola, jonka avajaisia vietämme kesän jälkeen elokuussa.  Parhaillaan rakennetaan uusia ensiavun, työterveyshuollon ja erityistyöntekijöiden tiloja. Seuraavana tulevat hallinnon tilojen, akuuttiosaston, keittiön ja vastaanottotilojen saneeraus.  Uudistuneet tilat mahdollistavat tulevaisuuden laajan sotekeskuksen toiminnan Alajärvellä. Lisäksi terveyskeskuksen läheisyyteen järven rannalle suunnitellaan kehitysvammaisten tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön rakentamista siten, että tulevat asukkaat voivat muuttaa uuteen kotiin vuoden 2019 aikana. Toiminnallisena muutoksena Alvar Aallon tie 2:n tiloihin perustetaan ensi vuonna perhekeskus, jossa tarjotaan kuntalaisille mm. matalan kynnyksen perhe- ja sosiaalipalveluja sekä toteutetaan monialaista yhteistyötä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Perusturvassa tehty palvelurakennemuutos mahdollistaa palveluiden tuottamisen kustannustehokkaasti, mutta myös laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Sähköinen palautejärjestelmä antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua laadukkaan sosiaali- ja hoitotyön kehittämiseen.  Vuodenvaihteessa Alajärvellä aloittavalla sairaanhoitajakoulutuksella on suuri merkitys uusien sairaanhoitajien rekrytoinnissa. Palveluprosessien kehittämiseksi nykyinen henkilöstö kouluttautuu myös aktiivisesti, sillä yksittäisten täydennyskoulutusten lisäksi työnantaja on tarjonnut yli 40 työntekijälle puolitoistavuotisen LEAN-koulutuksen, johon osallistuvat akuuttiosaston, päivystyksen ja vastaanoton henkilökunta. Uutta maakuntaa ja lähipalvelujen vahvistamista ajatellen toimintamalleja yhtenäistetään, josta oivana esimerkkinä käy Järvi-Pohjanmaan kiirevastaanoton aukioloaikojen pidentyminen elokuun alusta.

Valtakunnallisen soteuudistuksen tämänhetkisistä haasteista riippumatta perusturvassa puhaltavat myönteiset kehityksen tuulet. Kiitokset siitä kuuluvat aktiivisille kuntalaisille, perusturvan työntekijöille, Alajärven ja Vimpelin viranhaltijoille sekä päättäjille. Rakennetaan jatkossakin yhdessä jokaiselle mahdollisuudet hyvään elämään!

Lämmintä kesää jokaiselle toivotellen,

Tanja Penninkangas
peruspalvelujohtaja
 


 

25.4.2017 / Henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilä
 

Henkilöstöä kannustetaan liikkumaan

Alajärven kaupungin henkilöstö on osallistunut Huippukuntoisin työpaikka –kampanjaan  (Hymis) maalis- huhtikuun aikana. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapamuutokseen. Hymis –kampanjassa jokaiselle osallistujakunnalle järjestetään oma työporukoiden välinen kahden kuukauden liikuntakampanja, jossa työporukat kisaavat aktiivisimman työporukan tittelistä.

Kuntien kokonaistuloksia verrataan keskenään ja kampanjan päätteeksi toukokuun alussa julistetaan mikä on Huippukuntoisin kunta 2017.

Alajärven kaupungin työntekijät lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan kampanjaan ja eri työpisteistä on kerätty joukkueita yhteensä 32.  Liikuntasuorituksia on parhailla joukkueilla jopa 10-13 tuntia/viikko.

Nyt kun hyvään alkuun on päästy,  liikuntaa voi jatkaa kaupunginhallituksen myöntämillä ylimääräisillä liikuntaseteleillä.

Aurinkoista ja liikunnallista kevättä kaikille.

Hyvää Vappua!

 


 

27.2.2017 / Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto
 

SIVISTYSTÄ JA VAPAA-AIKAA ”SATA LASISSA”

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan jälkeen syntynyt Alajärven kaupungin uusi organisaatio asettuu hiljalleen muotoonsa laajalla rintamalla arjen työssä ja itsenäisyyden juhlavuoden lukuisissa tapahtumissa.

Varhaiskasvatuksen rakenteellinen uudistus huipentuu kesällä valmistuvaan uuteen päiväkotiin ja päivähoidon sähköinen seurantajärjestelmä jouhevoittaa sekä huoltajien että työntekijöiden arkea. Uudistusta tuovat mukanaan myös kielikylpy ja varhaiskasvatuksen tietoteknisiä valmiuksia parantavat opetushallituksen rahoittamat hankkeet.

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus jatkuu ja näkyy. Syksyllä 2016 uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan aloittivat vuosiluokat 1.-6. ja opetussuunnitelman uudistus etenee vuosiluokka kerrallaan vuoteen 2019, jolloin kaikki ikäluokat ovat uuden opetussuunnitelman piirissä. Koulujen arkea värittävät ja auttavat useat eri hankkeet, jotka edistävät niin koulutuksellista tasa-arvoa kuin digitalisaatiota, kerhotoimintaa unohtamatta.

Lukio-opetus jatkuu kahden yksikön voimalla Alajärvellä ja Vimpelissä ja sähköinen ylioppilaskirjoitus on käytössä kokonaisuudessaan 2019. Lukion opiskelijoiden kansainvälisyyttä edistää vuosittain tapahtuva opiskelijavaihto Japaniin. Yhteistyö Tokiolaisen Jiyu Gakuenin oppilaitoksen kanssa on erittäin antoisaa ja avaa varmasti tulevaisuudessa ennalta-arvaamattomia yhteistyömahdollisuuksia eri ihmisten ja yritysten välillä.  Yhteistyö Japaniin huipentuu 28. maaliskuuta Alajärvellä pidettävään valtakunnalliseen kansainvälisyysseminaariin yhteistyössä opetushallituksen kanssa.

Musiikkiopiston toiminta laajentui entisestään. Toiminta-aluetta kasvatti Jalasjärvi-Kurikka kuntaliitos, jolloin uuden Kurikan koko alue siirtyi Alajärven musiikkiopiston piiriin. 

Kansalaisopisto tarjoaa laajan ohjelmansa kautta harrastus ja opiskelumahdollisuuksia koko alueen väestölle ja täydentää myös osaltaan taiteen opetuksen laajaa antia.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi järjestävät reipasta menoa kunnon kohottamiseen niin sisällä kuin ulkonakin ja kirjasto yhdessä museon kanssa auttavat akkujen lataamiseen rauhallisemmalla menolla.

Itsenäisyytemme juhlavuosi täyttyy siis monista paikallisista tapahtumista, joista löytyy jokaiselle jotakin. Ota sinäkin alkanut juhlavuosi vastaan ja etsi itsellesi ja ystävillesi sopivaa tekemistä ja tule mukaan tekemään yhteistä juhlavuotta.

Ideoita kuluvaan vuoteen löydät Alajärven kaupungin sivuilta osoitteessa

http://alajarvi.fi/themes/custom/alis/misc/Alajarven_Suomi_100_vuotta_esite.pdf


 

21.12.2016 / Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen


Tervetuloa seuraamaan Alajärvi-blogia. Tämän blogin tarkoituksena on, että kaupunginjohtaja ja eri toimialajohtajat kertovat vuorollaan kaupungin ajankohtaisista asioista.

Blogi on yksi osa Alajärven kaupungin verkkosivuston uudistamisprosessissa, joka tehtiin vuoden 2016 aikana. Tämä on yksi tapa entisestään parantaa ja lisätä tiedonkulkua asioista kiinnostuneille tahoille.

Kaupungin johtaminen on vuorovaikutusta luottamushenkilöiden, henkilökunnan, kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien välillä. Avoimuudella pyrimme siihen, että päätösten lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kaupunkilaisten kannalta. Yhteinen päämäärämme menestyvästä Alajärvestä vaatii meidän kaikkien työpanosta ja mielipidettä. Usein päätös on monen erilaisen mielipiteen ja asian kompromissi, jolla pyritään kaikkien kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kaikkia yksittäisiä tahoja ja mielipiteitä ei siis aina pystytä valitettavasti huomioimaan, mutta on silti tärkeää asian valmistelun ja päätöksenteon kannalta, että erilaiset mielipiteet on tuotu esiin.

Alajärven kaupungilla menee tällä hetkellä hyvin ja pyrimme jatkossakin olemaan kehityksen kärjessä. Me kaikki voimme vaikuttaa asumisviihtyisyyteen yhdessä toimimalla. Positiivisuus ruokkii aina lisää positiivisuutta ja uusia asioita.

Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2017. Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulun aikaa sekä positiivista uutta vuotta 2017!


Vesa Koivunen
kaupunginjohtaja