Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty sen johtosäännössä. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ovat nähtävillä internetissä.

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille. Päätöksiä voi myös tiedustella hallintojohtaja Tero Kankaanpäältä numerosta 044 2970 2256 ja ne ovat nähtävissä myös nettisivuilla.
 

Kaupunginhallituksen jäsenet (Kvalt 5.6.2017 § 50)

Sari Palmu, pj. (KESK)
Turo Kalliomaa, I vpj. (PS)
Esko Rintamäki, II vpj. (KESK)
Marjo Vistiaho (KESK)
Kuisma Kujala (KESK)
Jarmo Hänninen (KESK)
Anne Matokangas (PS)
Jukka Joensuu (KOK)
Aino Kanervikkoaho-Kataja (KD)