Vuoden 2017 kuntavaalit

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9-20. Alajärven kaupungissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                      Äänestyspaikka
001 Itäinen                          Kaupungintalo
002 Läntinen                       Paavolan koulu
003 Eteläinen                      Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä 9.4.2017 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.–4.4.2017. Ennakkoäänestyspaikkoina Alajärven kaupungin alueella toimivat:

  • Alajärven kaupunginvirasto, kaupunginvaltuuston istuntosali, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi

    Aukioloajat:  29.–31.3.2017               klo 9.00–16.00
                          1.–2.4.2017                   klo 10.00–16.00
                          3.–4.4.2017                   klo 9.00–18.00.

  • Äänestysbussi (kirjastoauto)
    Pysähdyspaikat ja aikataulut                     

Keskiviikko 29.3.2017                      osoite                                   klo
Saukonkylän maamiesseurantalo    Saukonkyläntie 130           10.00–11.00
Jami, Kurejoen toimipiste                  Kurejoentie 390                 11.20–12.00
ent. Kallen Valinta                              Juutintie 2                           12.15–12.50
Menkijärven koulu, ent.                     Opintie 10                          13.15–14.15
Myllykankaan koulu                           Lapuantie 842                    14.45–15.45
Alakylän koulu                                     Höykkyläntie 54                 16.00–17.00

Torstai 30.3.2017                              osoite                                  klo
Möksy                                                  Savontie 44                         10.00–11.00
Uusikylän koulu                                  Uusikyläntie 190                 11.15–12.15
Koivumäen koulu, ent.                       Koivumäentie 12                12.30–13.30
Teerinevan koulu, ent.                       Teerinevantie 380              14.00–15.00
Paalijärven koulu                                 Jussilantie 4                        15.15–16.15
Luoma-ahon koulu                             Vimpelintie 591                  16.30–17.30

Perjantai 31.3.2017                          osoite                                   klo
Kylätalo Metso                                    Rantakankaantie 581         10.00–10.45
Lanamäki Oy                                       Laasalantie 13                    11.00–12.10
Kahvila Suninsalmi                              Eino Uusitalon tie 480       12.30–13.45
K-extra, Kesäniemi                              Kirkonkyläntie 297             14.05–15.30
S-Market Lehtimäki                             Keskustie 1                         15.45–17.00
Länsikylän koulu, ent.                         Valkeiskankaantie 111       17.30–18.30

Lauantai 1.4.2017                              osoite                                 klo
S-Market Lehtimäki                             Keskustie 1                         09.00–14.00

Maanantai 3.4.2017                           osoite                                 klo
Levijoen nuorisoseura                        Tikkasentie 47                    10.00–11.00
Kortekylä                                              Aitasaarentie 690               11.15–12.00
Iiruun koulu, ent.                                 Kyyjärventie 1360              12.15–13.00
Hoiskon Neste                                     Kyyjärventie 402                13.15–14.15

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto kaupungin kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse numeroihin 06 2412 2246 tai 040 522 2656.

Ilmoituksessa on mainittava:

  1. äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
  2. että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
  3. voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Ennakkoäänestys laitoksissa
Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Hoitokoti Sateenkaari, Kaupinkartanon Palvelukoti, Lehtimäen erityiskansanopisto, Terveyskeskuksen Akuuttiosasto ja Villa Toukola. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 29.3.–4.4.2017 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Henkilötunnus

Ennakkoäänestysrekisterissä äänestäjän tietojen hakeminen tapahtuu henkilötunnuksella, joten pyydämme äänestäjää varaamaan mukaan ennakkoäänestykseen asiakirjan (ajokortti, passi, kela-kortti tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja), josta ilmenee äänestäjän henkilöllisyys ja henkilötunnus. Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Alajärvellä 9.2.2017

ALAJÄRVEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA