Sivistystoimen yleis- ja kohdeavustukset vuodelle 2017 haettavana

Alajärven sivistyslautakunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Alajärven sivistyslautakunta.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.

Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Hakemuslomakkeita on noudettavissa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan virastoista sekä tulostettava versio Alajärven kaupungin internetsivuilta.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin maaliskuun loppuun pe 31.3.2017 klo 15.00 mennessä.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSLAUTAKUNTA