Aluehallintoviranomaisen ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 22.2.2017 antanut päätöksen nro 15/2017/1

Hakija: Alajärven kaupunki

Asia ja sijainti:
Kotanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa Alajärven kaupungissa, Kotanevan suoalueella noin 20 km Alajärven keskustasta etelään.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkää hakemuksen.

Päätös on nähtävillä valitusajan 22.2. – 24.3.2017 Alajärven kaupunginvirastossa, Alvar Aallon tie 1 ja Alavuden kaupunginvirastossa, Kuulantie 6 sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa. Päätös on lisäksi luettavissa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun.
Valitusaika päättyy 24.3.2017.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Alajärven ja Alavuden kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille:
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia yhteisillä vesialueilla 5-413-876-1 (Lehtimäen jakokunnan vesialueet) ja 10-876-3-0 (Yhteiset vesialueet).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala, puh. 0295 018 791
Ympäristöneuvos Satu Ahola, puh 0295 018 744
sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi