Kaupunginhallituksen kokoukset vuoden 2017 aikana sekä talous- ja hallintotoimen viranhaltijoiden viranhaltijapäätösten nähtävillä olo.

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuoden 2017 aikana kaupunginvirastossa joka kuukauden I ja III maanantai klo 16.30 alkaen. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa seuraavassa kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston kokouksessa taikka muuna toimielimen päättämänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Talous- ja hallintotoimen viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla päätöstä seuraavana päivänä, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.