Kaupunginhallituksen kokoukset vuoden 2017 aikana

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuoden 2017 aikana kaupunginvirastossa joka kuukauden I ja III maanantai klo 16.30 alkaen. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkistaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa seuraavassa kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston kokouksessa taikka muuna toimielimen päättämänä ajankohtana, ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seuraavana päivänä. Mikäli toimisto on tällöin suljettu, on pöytäkirja nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Talous- ja hallintotoimen viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöksentekijän työhuoneessa virka-aikana päätöstä seuraavana päivänä. Mikäli toimisto on tällöin suljettu, viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.