Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee puheterapeuttia

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lasten ja perheiden kanssa työskentelystä kiinnostunutta PUHETERAPEUTTIA vakituiseen työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista ja Vimpelin kunnasta (asukasluku n. 13 000). Haemme organisaatioomme puheterapeuttia, joka sijoittuu organisaatiossamme perhepalveluihin / kasvatus- ja perheneuvolaan. Perhepalvelujen muita työmuotoja ovat lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö sekä lastensuojelu.

Puheterapeutin työ painottuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin, lisäksi käy jonkin verran myös aikuisasiakkaita. Työ sisältää monipuolisesti arviointia, ohjausta ja kuntoutusta sekä moniammatillista yhteistyötä. Lähiverkostoina toimivat lastenneuvolat, päivähoidon yksiköt, koulut, psykologit toimintaterapeutit, lääkärit sekä lasten kuntoutustyöryhmä.

Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä aikuisten ja lasten kanssa. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on suotavaa. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin tutkinto (559/1994). Palkkaus on alueella kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Tehtävässä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: puheterapeutti Pirita Rantala p. 040 356 2210 tai puheterapeutti Hanna Anttila p. 040 187 2203

Hakuaika päättyy 23.5.2017 klo 12.00 mennessä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 9.5.2017                           Perusturvalautakunta