YTYÄ kylätoimintaan: Vapaa-ajan asukkaille suunnattu kysely

Ruralia-instituutissa on käynnissä yhteiskunnallisen yrittäjyyden hanke, jonka puitteissa teemme Etelä-Pohjanmaan mökkivaltaisten alueiden mökkeilijöille kyselyn heidän näkemyksistään kuntien palveluista ja ajatuksista palvelutuotantoon osallistumisesta. Kysely tehdään karttapohjaisena nettikyselynä. 

Linkki kyselyyn: https://maptionnaire.com/fi/2803/