Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta

Seuraava yleiskaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 18.5.2017–19.6.2017: Mustaniemen-Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos.

Kaavoituksen tavoitteena on alueen kokonaisrakenteen suunnittelu ympäristöarvot huomioon ottaen sekä maanomistajien maankäytöllisen oikeuden ja tasapuolisen kohtelun turvaaminen.

Kaavaehdotus ja kaavaselostus pidetään nähtävillä Alajärven kaupungin teknisessä toimessa osoitteessa Alvar Aallon tie 2 ja internetissä.

Alajärven kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisina nähtävilläoloaikana ja toimitettava Alajärven kaupunginhallitukselle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Alajärvellä 10.5.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS