Kuulutus

Alajärven kaupunki ilmoittaa, että Louhukankaan ja Möksyn tuulivoima-alueiden osayleiskaavat tulevat voimaan 30.6.2017.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavat 26.1.2015 § 4 ja § 5.
Vaasan hallinto-oikeus 29.6.2016 nro 16/0338/3 ja 16/0337/3.
Korkein hallinto-oikeus 13.6.2017 nro 2601/1/16, 2599/41/16 ja 2604/1/16.

Alajärvellä 21.6.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS