Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 27.6.2017, nro 17/0273/1, Kaarina Paalijärven tekemään kunnallisvalitukseen koskien Alajärven kaupunginvaltuuston päätöstä 23.11.2015 § 78.
Hallinto-oikeus poistaa kaupunginvaltuuston päätökseen liitetyn valitusosituksen, jättää valituksen tutkimatta sekä hylkää vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltamisestä.
Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Alajärvellä 29.6.2017

Alajärven kaupunginhallitus