Kullanmutkan alueen asemakaavan laajennus

Seuraava asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 26.10.–27.11.2017:

Kullanmutkan alueen asemakaavan laajennus. Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa toimisto-varastorakennuksen sijoittamisen suunnittelualueelle. Samalla lähialueen maankäytöstä ja kulkuyhteyksistä on laadittu yleiskaavatarkastelu. Asemakaavalla muodostuu kortteli 415 sekä siihen liittyvä erityisalue.

Asemakaavaehdotus ja asemakaavaselostus pidetään nähtävillä Alajärven teknisessä toimessa osoitteessa Alvar Aallon tie 2 ja internetissä.

Alajärven kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisina nähtävilläoloaikana ja toimitettava Alajärven kaupunginhallitukselle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Alajärvellä 23.10.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS