Alajärven kaupunki vuokraa viljelysmaata

Alajärven kaupunki vuokraa yhteensä 2,41 hehtaaria viljelysmaata kaupungin omistamista tiloista Kuurankukka, Rn:o 5-401-1-366, peruslohkon tunnus 005-02672-18 ja Kaupunginportti, Rn:o 5-401-1-407, peruslohkon tunnus 005-06144-95.

Peruslohkot ovat korvauskelpoisia ja niiden tilatukioikeudet ovat kaupungin omistuksessa. Vuokrasopimus laaditaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Vuotuinen vuokra alueesta on 241 euroa.

Yhteydenotot 23.11.2017 mennessä, jolloin vuokrauksesta tehdään päätös.

Lisätietoja: Maanmittausteknikko Ville Vistbacka, 044 557 0296, ville.vistbacka(at)alajarvi.fi

Alajärvellä 9.11.2017.