Päätös kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen, Valkealampi