Haettavana yläkoulun rehtorin virka

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen ja maakuntarajat ylittävä monipuolisen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä palveluiden kaupunkikeskus.

Alajärven sivistyspalvelut julistaa haettavaksi Alajärven yläkoulun rehtorin viran  vakinaista täyttämistä varten 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Koulumme antaa perusopetusta vuosiluokilla 7-9 sekä pienryhmäopetusta 0-9 vuosiluokkien oppilaille. Oppilasmäärä on n. 350. Vuonna 2017 peruskorjatussa kiinteistössä sijaitsevat myös Alajärven lukio ja Alajärven musiikkiopisto.

Haemme joukkoomme rehtoria, jolla on kykyä henkilöstöjohtamiseen sekä hyvän organisointikyvyn lisäksi valmiuksia toimintojen kehittämiseen. Virantäytössä noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Työpaikkamme on savuton.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan kunnallista opetusalan virkaehtosopimusta.

Hakemus tulee jättää 28.2.2018 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Alajärven sivistyspalvelut, Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi. Kuoreen merkintä hakemus. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo tai CV. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto p. 06 2412 2228, 044 297 0228, esa.kaunisto(at)alajarvi.fi tai rehtori Heimo Kemppainen p. 06 2412 2433, 044 297 0433, heimo.kemppainen@alajarvi.fi.

Alajärvi 26.1.2018                         

Alajärven sivistyslautakunta