Sivistyslautakunnan yleis- ja kohdeavustukset vuodelle haettavana

Alajärven sivistyslautakunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Alajärven sivistyslautakunta.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.

Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Hakemuslomakkeita on noudettavissa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan virastoista.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin ti 03.04.2018 klo 15.00 mennessä.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSLAUTAKUNTA