Kaartusjärven ranta-asemakaava

Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja 73 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 8.3.2018–9.4.2018. Kaava koskee kortteleita 1-16 sekä niihin liittyviä virkistys-, vesi-, liikenne- ja katualueita sekä maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavaehdotus ja asemakaavaselostus pidetään nähtävillä Alajärven kaupungin teknisessä toimessa osoitteessa Alvar Aallon tie 2 ja internetissä.

Alajärven kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisina nähtävilläoloaikana ja toimitettava osoitteeseen E-P:n Georakennus Oy, Koskenvarrentie 152, 62900 Alajärvi.

Lisätiedot:
E-P:n Georakennus Oy
Jukka Meritähti
040 9632 201
jukka.meritahti(at)japo.fi

Alajärvellä 22.2.2018

ALAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS