Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0116/1 valitukseen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoitusasiasta.

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 27.3.2018, nro 18/0116/1, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen tekemään valitukseen koskien Alajärven kaupungin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöstä 22.2.2018, § 1/2018.

Hallinto-oikeus hyväksyy valituksen. Alajärven kaupungin ympäristösihteerin päätös kumotaan ja poistetaan.

Päätös on luettavissa Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajan luona nähtävänä oloaikana 28.3. – 26.4.2018, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Alajärven kaupunginhallitus