Haettavana 30.4.2018 klo 15.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu) psykiatrinen sairaanhoitajan toimi kotihoitoon

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 30.4.2018 klo 15.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu)

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJAN toimi KOTIHOITOON 1.6.2018 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Alajärvellä ja Vimpelissä. Asukkaita alueella on noin 13 000. Etsimme kotihoitoon psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa, jonka pääasialliset tehtävät ovat psykiatristen asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi, hoitosuhdetyöskentely, lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta sekä yhteistyö asiakkaan, hänen läheistensä ja viranomaisverkoston kanssa sekä kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös verkostotyö sekä kotikäynnit. Psykiatrinen kotihoito toimii samassa tiimissä somaattisen kotihoidon kanssa, jakaen tehtäviä joustavasti.

Haemme joukkoomme sairaanhoitajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja kykyä työskennellä päivittäin muuttuvassa työympäristössä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja psykiatrisen kotihoidon toimintaa. Psykiatrisen hoitotyön ja kuntouttavan työotteen kokemus ja alan lisäkoulutus ovat eduksi sairaanhoitajan toimen hyvälle hoitamiselle. Love-lääkehoidon tentti tulee suorittaa hyväksyttävästi koeajan aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain
(559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§). Työ alkaa 1.6.2018.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Lisätietoja antavat: Hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho 044 465 9551 ja kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto 044 297 0243

Alajärvellä 10.4.2018