Oppilasvalinta

Musiikkiopiston varsinaiset oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Myös soitinvalmennukseen haluavan kannattaa varata henkilökohtainen valintakoeaika, sillä silloin on mahdollista keskustella soitinvalmennuksen soitinvalikoimasta sekä saada ammattilaisten näkemys hakijalle sopivasta soittimesta. Valintakokeet järjestetään kaikissa toiminta-alueen kunnissa kerran vuodessa, touko-kesäkuun vaihteessa. Valintakoejärjestelyistä ilmoitetaan paikallislehdissä huhti-toukokuun vaihteessa.


Valintakokeessa pyritään selvittämään hakijan edellytykset ja motivaatio musiikin opiskeluun. Valintakokeissa myös keskustellaan hakijan kanssa pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. Valintakokeissa olevat opettajat pyrkivät auttamaan hakijaa soitinvalinnassa. Valintakokeessa on kaikille kouluikäisille yhteinen kuunteluosio sekä jokaiselle hakijalle oma henkilökohtainen aika.


Musiikkileikkikouluun ei ole valintakokeita, vaan oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille.