Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 5.6.2018 päätöksen 18/0211/1 kunnallisvalitukseen.

Alajärven sivistyslautakunta on valinnut 25.1.2017 § 6 kohdalla vapaa-aikatoimen vastaavan ohjaajan. Alajärven sivistyslautakunta on 22.2.2017 § 13 hylännyt myös virkaa hakeneen oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus kumoaa sivistyslautakunnan päätöksen 22.2.2017 § 13 ja palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen on luetettavissa Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla, Alvar Aallon tie 1, ja viraston kesäsulkuajalla Alajärven kaupunginkirjastossa, Kirkkotie 7, 62900 Alajärvi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

7.6.2018  Alajärven kaupunginhallitus