Alajärven ja Vimpelin kulttuuriauvustusten lisähaku vuodelle 2018

Alajärven sivistyslautakunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Alajärven sivistyslautakunta.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina.  Keväällä jakamatta jääneiden kohdeavustusten toinen haku on sivistyslautakunnan päätöksen 24.1.2018 § 4 mukaisesti 30.9.2018 mennessä.

Avustusta voi hakea paikalliset, kulttuuritoimintaa tuottavat järjestöt tai yhdistykset.

Hakemuslomakkeita on noudettavissa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan virastoista sekä tulostettava versio internetsivuilta.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin 1.10.2018 klo 15.00 mennessä.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSLAUTAKUNTA