Maa-ainesten ottamisen lupahakemus

Asia
Kuortaneen sora ja kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista lupaa toiminnan sijoittuminen tärkeälle pohjavesialueelle Alajärven Lehtimäen kylässä. Maa-ainesten oton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Toiminta
Toiminta on soran ja hiekan ottoa sekä murskausta. Arvioitu maksimi vuosituotanto on 10 000 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 54 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Murskaus tapahtuu tilalla Runteli 3:322 ja maa-ainesten otto toimintaa laajennetaan tiloilla Runteli 3:322 ja Välipakka II 3:247.

Toiminnan sijainti
Tilat: Runteli 3:322 ja Välipakka II 3:247 Lehtimäen Länsikylä, Alajärvi.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 23.8.2018 – 24.9.2018 Alajärven kaupungin ympäristösihteerin toimistossa, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 24.9.2018 klo 15.00 mennessä Alajärven kaupunginvirasto, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi.