Kuntalaisten kuuleminen

Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen Luoma-ahon koulun lakkauttamisen valmistelussa

Alajärven kaupunki valmistelee Luoma-ahon koulun lakkauttamista 1.8.2019 alkaen. Koulun lakkauttamiseen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä Alajärven kaupungintalolla virka-aikana tai on luettavissa tästä linkistä (pdf).

Hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaan, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.
 
Asiasta on mahdollisuus jättää myös kirjallinen mielipide kaupungin kirjaamoon (Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai kirjaamo@alajarvi.fi). Kirjalliset mielipiteet on toimitettava keskiviikkoon 24.10.2018 klo 12.00 mennessä.
 
Suullinen kuulemistilaisuus järjestetään seuraavasti:
- Alajärven kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 23.10.2018 klo 18.00.
 
Tilaisuudessa pidetään pöytäkirjaa suullisesti esitettävistä vaatimuksista ja selvityksistä. Kirjalliset mielipiteet on mahdollista jättää ennen kuulemistilaisuutta tai kuulemistilaisuuden yhteydessä.
 
Lisätietoja: kaupunginhallituksen pj. Sari Palmu p. 0400 541 763, kaupunginjohtaja Vesa Koivunen p. 044 297 0213 ja sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto p. 044 297 0228.
 
Alajärvellä 4.10.2018
Alajärven kaupunginhallitus