Varhaiskasvatus

*

Varhaiskasvatus on yksi keskeisistä lapsiperheiden käyttämistä palveluista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja siihen osallistuukin suurin osa lapsista ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä mahdollistaa huoltajien osallistuminen työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen oppimispolkua ja sen järjestämisestä vastaa Alajärven sivistyspalvelut. 

Alajärvellä varhaiskasvatusta järjestetään Myllyvainion, Käpälämäen, Tuutikin ja Koulumäen päiväkodeissa sekä Peukaloisen ryhmiksessä. Lisäksi alueella työskentelee 13 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Perhetupa Pähkinässä.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli. Tällä hetkellä Alajärvellä toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa.

Alajärven kaupunki järjestää myös Vimpelin varhaiskasvatuspalvelut. Vimpelissä toimii Metsätarhan päiväkoti ja neljä perhepäivähoitajaa.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) työskentelee varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Alajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä henkilökunnan työajan ja lasten hoitoaikojen mobiiliseurantajärjestelmä Päikky. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitopäivät ja poissaolot sähköisesti Päikyn kautta.

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot