Päiväkotihoito

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Lapsiryhmät voivat olla alle 3-vuotiaiden, 3-6 -vuotiaiden tai   1-6 -vuotiaiden ryhmiä päiväkotiyksiköistä riippuen.

Päiväkodit ovat avoinna tavallisimmin klo 7.00-17.00.

Varhaiskasvatuksesta vastaa koulutettu henkilökunta. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista huomioiden lapsen iän, yksilöllisyyden sekä erilaiset kehitystarpeet.

Alajärvellä toimii Myllyvainion ja Koulumäen päiväkoti sekä Tuutikin  ja Käpälämäen vuoropäiväkoti

Uusi Mäntymäen päiväkoti valmistuu syksyllä 2017.

Alajärven kaupunki järjestää myös Vimpelin varhaiskasvatuspalvelut. Vimpelissä toimii  Metsätarhan päiväkoti.