Vuoropäivähoito

Alajärvellä vuoropäivähoitoa järjestetään Tuutikin päiväkodissa ja Käpälämäen päiväkodissa.

Vuoropäivähoito on klo 18.00-06.00 välillä tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa. Vuoropäivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä tarjotaan molempien vanhempien vuorotyöstä tai iltaopiskelusta johtuen, esim. harrastus ei edellytä lapsen vuoropäivähoitoa. Vuoropäivähoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin.

Vuoropäivähoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista päivähoitoa, kasvatusta ja opetusta. Erityistä huomiota kiinnitetään perusturvallisuuden luomiseen sekä viikko- ja vuorokausirytmin hahmottamiseen.

Vuoropäivähoito-esite