Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty sen johtosäännössä. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ovat kaupunkilaisten nähtävillä internetissä.

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille. Päätöksiä voi myös tiedustella hallintojohtaja Tero Kankaanpäältä numerosta 044 2970 2256 ja ne ovat nähtävissä myös nettisivuilla.
 

Kaupunginhallituksen jäsenet 2014 -2016

Esko Rintamäki, pj. (KESK)
Markku Leppäkangas, I vpj. (PS)
Kuisma Kujala, II vpj. (KESK)
Tapio Höykinpuro (KESK)
Aino Kanervikkoaho-Kataja (KD)
Anne Matokangas (PS)
Kaarina Paalijärvi (KOK)
Tiina Akomeah (KESK)
Sari Palmu (KESK)
Tuomo Tallbacka (KOK)
Maija Yliaho (KESK)

Kaupunginhallituksen johtosääntö (pdf)