Erityisruokavaliot

Erityisruokavalio tarjo­taan sitä tarvit­seville oppilaille. Ruokavaliosta tulee toimittaa kouluterveydenhoitajan todistus keittiölle ja se päivitetään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa.

Oppilas huolehtii itse ruokava­lionsa nou­dattami­sesta.

Jos erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa.