Avi:n uudet määräykset 3.2.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut uuden määräyksen koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 50 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.

Määräys on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.

Tällä päätöksellä kumotaan 27.1.2022 annettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueita koskeva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla antama määräys ajalta 5.2.2022 – 20.2.2022 (LSSAVI/1799/2021). Päätös jää muilta osin voimaan.

Sen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 27.1.2022 antamansa tartuntatautilain
58 g §:n mukaisen määräyksen
(LSSAVI/1320/2022) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 3.2.2022 – 13.2.2022. Kumoamispäätös tulee voimaan välittömästi.

Edelleen voimaan jää määräys, joka edellyttää tilojen haltijoita ja toimijoita huolehtimaan tartuntautilain 58d § mukaisesti laatimaan kirjalliset suunnitelmat tilojen ja toiminnan terveysturvallisuudesta. Päätöksien myötä esimerkiksi Alajärven kaupungin liikuntatiloissa myös aikuiset voivat harrastaa joukkueurheilua ja ryhmäliikuntaa jo eilisestä 3.2. lähtien.