Mediatiedote 12.4.2021 / Sivistystoimi

Tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Alajärven kaupungille ja Vimpelin kunnalle tuli tammikuussa 2021 tieto, että kunnat on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Samassa yhteydessä kerrottiin, että Alajärvi ja Vimpeli kuuluvat kokeilussa ryhmään, jossa kaikki yksiköt kuuluvat kokeilun piiriin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) mukaisesti opetus-ja kulttuuriministeriö on 8.4.2021 päättänyt kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen. Tieto on saapunut kuntiin 12.4.2021.

Kokeilun tavoitteena on luoda yhtenäinen kaksivuotisen esiopetuksen kokonaisuus, eikä kokeilua saa järjestää sellaisessa esiopetuksen toimipaikassa, missä lapsella ei ole mahdollisuutta täydentävään varhaiskasvatukseen. Koska Alajärven kaupungissa ja Vimpelin kunnassa esiopetus järjestetään pääsääntöisesti kouluilla, voidaan kaksivuotista esiopetusta järjestää OKM:n päätöksen mukaisesti ainoastaan Lehtimäellä Käpälämäen päiväkodissa.

Lehtimäen alueen vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajiin ollaan suoraan yhteydessä ja heille annetaan lisätietoa kokeilusta sekä ohjeet toimintaan ilmoittautumiseksi. Muut alueen vuonna 2016 syntyneet lapset kuuluvat kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seuraavan tutkimushankkeen verrokkiryhmään, ja käyttävät varhaiskasvatuksen palveluja normaaliin tapaan perheen tarpeiden ja valintojen mukaisesti.

Alajärvellä 12.4.2021

Hanna Luoma-aho
varhaiskasvatuspäällikkö
p. 040 017 8604