Sivistystoimen kulttuuriavustusten lisähaku vuodelle 2021 haettavana

Alajärven kaupungin sivistyslautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha kulttuuritoiminnan järjestämiseen kohdeavustuksina.

Keväällä jakamatta jääneiden kohdeavustusten toinen haku on sivistyslautakunnan päätöksen 19.2.2020 § 10 hyväksymän avustussäännön mukaan 30.9.2021 mennessä.

Avustusta voivat hakea paikalliset, kulttuuritoimintaa tuottavat järjestöt ja yhdistykset.

Avustuksia toivotaan haettavan ensisijaisesti Alajärven kaupungin kotisivuilta löytyvällä sähköisesti täytettävällä lomakkeella, mutta hakea voi myös paperilomakkeella.

Lomakkeet ja lisätietoa hakemisesta löytyy sivulta alajarvi.fi/avustukset

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon 30.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Alajärven kaupunki Sivistyslautakunta