Tiedote koskien Avi:n 4.1. antamaa määräystä

Aluehallintoviraston määräys

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 4.1.2022 määräyksen, jonka perusteella asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden tulee järjestää tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueella 7.1. – 31.1.2022.

Aluehallintoviraston tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös merkitsee sitä, että tiloista vastaavien toimijoiden on mukautettava toimintaansa ehkäistäkseen lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Toimija voi valita tarkoituksenmukaiset keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi.

Koko Avin tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928866

Päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys tilojen käytöstä koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita yhdeksi keinoksi esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Vaadittavat toimenpiteet

Alajärven kaupunki sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnat tekevät päätöksessä mainituista tiloista kirjalliset suunnitelmat siitä, miten tiloissa toteutetaan päätöksessä asetetut velvollisuudet. Tällaisia tiloja alueellamme ovat mm. uimahalli, pallohalli, monitoimihalli, Vimpelin liikuntahalli, Jamin liikuntasali, koulujen liikuntasalit (joissa koulun ulkopuolista toimintaa), yleiset saunat, nuorisotilat, kuntosalit, kirjastot ja museot. Edellä mainituissa tiloissa toimivien (esimerkiksi urheiluseurat) on tehtävä myös kirjallinen suunnitelma, kuinka he toiminnassaan toteuttavat Avi:n päätöksessä asetetut velvollisuudet.

Yksityisten toimijoiden on tehtävä kirjallinen suunnitelma, mikäli heillä on päätöksessä mainittuja tiloja hallussaan. Myös heidän tiloissa toimintaa harjoittavien toimijoiden on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Tartuntatautilain mukaan suunnitelma on myös pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirastolla on valmis pohja suunnitelmalle, joka löytyy täältä: https://avi.fi/documents/25266232/62590565/58+h+mukainen+suunnitelmapohja_FI+PDF_.pdf

Suunnitelmassa tilojen käytöstä vastaavat sekä tiloja käyttävät toimijat voivat ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia asioita, joilla ehkäistään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä

  • henkilömäärä tiloissa
    • tiloissa vain välttämättömät henkilöt, esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoiminnassa vanhemmat eivät ole seuraamassa harjoituksia tai otteluita
  • suu-nenäsuojuksen käyttö
  • osallistujien/käyttäjien porrastaminen
  • koronapassin käyttöönotto

Aluehallintoviraston määräys, jonka perusteella yli 20 henkilön yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä, on edelleen voimassa. Avin uudella päätöksellä ei myöskään ole vaikutuksia Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmän antamiin suosituksiin harrastustoiminnasta. Aikuisten SM-, 1. ja 2. divisioonatason urheilutoiminta voi jatkua, mutta muuten aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäliikuntaa ja joukkueurheilua suositellaan tauotettavan. Myös lasten ja nuorten harrastustoiminta saa jatkua, mutta toimijoiden tekemien suunnitelmien mukaisesti.

Alajärven kaupunki sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnat tulevat itse tiedottamaan tarkemmin, mikäli Avin päätöksellä on vaikutusta heidän omien tilojen käyttöön.

Lisää tietoa aiheesta löytyy Avin sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Jaakko Anttila                                                                                       

vt. peruspalvelujohtaja                                                                       

0406701501                                      

jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi