Kirjaamo- ja arkistopalvelut

Kaupungin kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Alajärven kaupungille osoitetut asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet ja aloitteet. Käsittelyyn tarkoitetut paperiset asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai sähköiset julkiset asiakirjat osoitteella kirjaamo@alajarvi.fi, mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Arkistopalvelut

Keskusarkisto toimii kaupungin toimintayksiköiden päätearkistona. Kaupunginarkistoon siiretään vain pysyvästi ja pitkään, yli 20 vuotta, säilytettävät asiakirjat. Lakkautettujen tai toimintansa päättäneiden toimielinten asiakirjat siirretään päätearkistoon heti toiminnan päätyttyä.

Kaupungin arkisto tarjoaa tietopalveluja julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset. Alajärven kaupungin viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta, joiden lunastuksen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään korvaus kaupunginhallituksen 1.10.2010 hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Kaupungin arkistotoimesta vastaa kaupunginhallitus. Kaupungin arkistotoimea ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje.

Kaupungin kirjaamon ja arkistopalveluiden vastuuviranhaltijana toimii arkistosihteeri Silja Kemppainen, puh. (06) 2412 2246, 040 750 5699.