Lautakunnat

Lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella. Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty niiden johtosäännöissä.

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.