Lomakkeet ja maksut

Ympäristölupahakemukset ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristölupahakemus

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Lannan aumausilmoitus

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeuksellisessa tilanteessa

Eläinsuojan ilmoituslomakkeet

 

Haja-asutusalueen jätevedet

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

 

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Maa-aineslain mukaiset ilmoitukset

 

Vesilaki

Ilmoitus ojituksesta

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

 

Maksut

Maa-aineslupaviranomaisen maksut

Ympäristöviranomaisen maksut

 

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044-2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri on Alajärvellä keskiviikosta perjantaihin ja Vimpelissä maanantaista tiistaihin, varmimmin paikalla kuitenkin silloin, kun asiasta sovitaan etukäteen.