Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palvelusetelillä tarkoitetaan kaupungin asiakkaalle myöntämää sitoumusta korvata varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan kustannukset ennalta määrättyyn arvoon asti. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu Alajärven kaupungin järjestämään varhaiskasvatuspalveluun. Palvelusetelillä järjestettävää varhaiskasvatusta myönnetään siinä laajuudessa mihin lapsi olisi oikeutettu kunnallisessakin varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakeminen ja maksaminen

  • Vanhemmat ottavat yhteyttä Alajärven kaupungin hyväksymiin yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen tuottajiin
  • Mikäli hoitopaikka järjestyy yksityiseltä palvelun tuottajalta, on ennen hoidon aloittamista haettava kunnalta palveluseteliä. Palvelusetelihakemuksen saa varhaiskasvatuksen alue-esimieheltä.
  • Palveluseteliä ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi.
  • Palvelusetelin arvon perustana ovat sivistyslautakunnan määrittämät kattohinnat kertoimineen. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta asiakkaan omavastuuosuus.
  • Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Omavastuuosuuden laskemista varten tulotiedot toimitetaan päivähoitolaskutukseen tai ilmoitetaan korkeimman maksun hyväksyminen palvelusetelihakemuksessa.
  • Palvelun tuottaja tekee perheen kanssa palvelusopimuksen.
  • Palvelun tuottaja perii kuukausittain jälkikäteen asiakkaalta omavastuuosuuden.
  • Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta.
  • Palveluseteli on lapsikohtainen. Se ei oikeuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen, yksityisen hoidon tukeen eikä kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin.

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen alue-esimies Kirsi Saari

puh. 044-297 0248

kirsi.saari@alajarvi.fi