Osallistu ja vaikuta

Äänestä

Joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut kaupunginvaltuustoon. Valtuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä.

Vaikuta verkossa

Alajärven kaupungin yhteydenottolomake on tarkoitettu kaikille kysymyksille, palautteille, mielipiteille, ehdotuksille jne. Kysymykset ohjautuvat kaupungin kirjaamon, josta ne välitetään asiasta vastaavalle toimialalle.

Palautteen voi jättää myös sähköpostitse osoitteella kirjaamo@alajarvi.fi  tai postitse osoitteella Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Tee aloitteita

Kuntalaiset, yksin tai ryhmänä, voivat tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Kirjalliset, vapaamuotoiset aloitteet voi toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon: Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai lähettää sähköpostitse: kirjaamo@alajarvi.fi.

Voit myös tehdä aloitteen Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa (www.kuntalaisaloite.fi), joka on oikeusministeriön tarjoama turvallinen ja maksuton palvelu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Seuraa päätöksentekoa

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin pääset tutustumaan tästä linkistä.

Kaikille kaupunkilaisille avoimet kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään kaupungintalolla (Alvar Aallon tie 1). Voit seurata kaupunginvaltuuston kokousta myös suorana lähetyksenä nettiradion kautta.

 

Muutoksenhaku päätöksiin

Kaupunginhallituksen, sen jaostojen, lautakuntien, sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään niille itselleen. Kaupunginhallituksen jaostojen päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään kaupunginhallitukselle. Viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään ao. lautakunnalle. Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta (www.oikeus.fi) kunnallisvalituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet ja ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi on liitetty kaikkien toimielinten pöytäkirjoihin.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16 luvusta (Finlex).

Kantelu

Kuntalainen, jonka mielestä kunnallisen viranomaisen menettelyssä on tapahtunut virhe tai velvollisuuksien laiminlyönti, voi tehdä kirjallisen kantelun yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittaville viranomaisille valtioneuvoston oikeuskanslerille (www.oikeuskansleri.fi) tai eduskunnan oikeusasiamiehelle (www.oikeusasiamies.fi). Oikeuskansleri tai oikeusasiamies eivät yleensä käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa.