Vesiasiat

Sinileväkuva

Vesistöjen ruoppaus ja vesikasvien niitto

Yli 500 m3 :n ruoppaus edellyttää aina Aluehallintoviraston lupaa. Pienemmistä ruoppauksista on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Myös vesikasvien laaja-alaisesta niittämisestä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ojitusasiat

Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu ratkaista ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta. Mikäli ojituksessa osapuolet eivät pääse sopimukseen niin ympäristölautakunta voi tehdä päätöksen seuraavissa tapauksissa:

1) ojan tekeminen toisen maalle tai toisen yksityistien poikki

2) ojan suunnan muuttaminen, veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon

3) muu vastaava syy

Ojitukseen liittyvät asiat tulee laittaa vireille kirjallisesti.

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Valtioneuvoston hyväksymän jätevesiasetuksen mukaan järjestelmien kuntoon saattamiselle on annettu siirtymäaikaa 31.10.2019 saakka. Aiheesta lisää.

Alajärven Pirkkalanlahden kunnostus suunnittelu -hanke on päättynyt ja suunnitelma on valmis. Alajärven kaupunki hakee Aluehallintovirastosta ensi vuoden aikana vesilain mukaista lupaa toteuttaa kunnostus.  Aiheesta voit lukea lisää kunnostussuunnitelmasta

Toimenpidekartta

Läjitysaluekartta

Mittalinjakartta

 

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044-2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri on Alajärvellä keskiviikosta perjantaihin ja Vimpelissä maanantaista tiistaihin, varmimmin paikalla kuitenkin silloin, kun asiasta sovitaan etukäteen.