Rakennusvalvonta

Alajärven kaupungintalo (kuva: Coralee Mannila, USA Colorado)
Alajärven kaupungintalo (kuva: Coralee Mannila, USA Colorado)

Rakentajille tiedoksi

Rakennuslupien käsittelyssä on katko 28.5.2019-5.6.2019 välisen ajan järjestelmätoimittajan suorittaman ohjelmistopäivityksen vuoksi.

Yleistä rakennusvalvonnasta

Järvi-Pohjanmaan kuntien yhteistä rakennus- ja ympäristölautakuntaa ei ole enää vuoden 2017 alusta, koska Alajärven, Soinin ja Vimpelin yhteistoimintasopimus on päättynyt. Rakennusvalvonta toimii jatkossa Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan alaisena.

 

Rakennusvalvonta

Teknisen lautakunnan rakennusvalvonta-asioista, sen alaisista toimistoista sekä viranhaltijoista käytetään yhteistä nimitystä Rakennusvalvonta.

Rakennusvalvontatoimen pääasiallisia tehtäviä ovat rakennuslupa-asiat, rakennusvalvonta ja rakennuspaikkojen merkitseminen.

Rakentamista ohjaa pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakennusmääräyskokoelma ja jokaisen kunnan alueella hyväksytty rakennusjärjestys. Lisäksi jokaisen kunnan alueella on asemakaavoja, ranta-alueilla ranta-asemakaavoja ja yleiskaavoja, jotka määrittelevät niille alueille rakentamisen. Lisäksi on erinäisiä säännöksiä ympäristölaissa, tielaissa jne.

Ohje rakennusluvan hakemiseen, lomakkeet ja Järvi-Pohjanmaan yhteinen rakennusjärjestys löytyvät tämän sivun alasivuilla olevien linkkien takaa. Linkkien takaa löytyvät myös valvontataksat sekä lautakunnan jäsenten tiedot. Linkkejä päivitetään uudelle kotisivulle lähiaikoina.