Alajärven musiikkiopisto tiedottaa

Musiikkiopiston esittelyvideo julkaistu

Kevään 2021 esittelyvideolla kerrotaan musiikkiopiston opinnoista ja soittimista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan jonkin soittimen soittamisen, tästä videosta voi saada vinkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla. 

Musiikin hahmotusopintojen (Muha) järjestelyt keväällä 2021

Tiistain MUHA-ryhmät 8.3. alkaen lukukauden loppuun saakka opettaa Ritva Siirilä. Ryhmät kokoontuvat tällä hetkellä normaalisti lähiopetuksena, mahdollisista muutoksista informoidaan.

Torstain MUHA-ryhmät

Muha 2 klo 14.45–15.30  opettajana Arta Gutmane-Hautala

Muha 3 klo 17.15–18.15 opettajana Heikki Jokiaho 

Maanantain MUHA-ryhmät Soinissa: Huhtikuun alusta lukukauden loppuun opettajana toimii Arta Gutmane-Hautala. Palataan vanhaan ryhmäjakoon, jossa Muha 1 toteutetaan yhtenä ryhmänä maanantaisin klo 16.00–16.30. Muha 3 jatkaa normaalilla paikallaan klo 15–16.  

Valinnaiskursseja 

 •  Musiikkiteknologia (tallenteiden teko): ryhmä kokoontuu maanantaisin 1.2.–22.3.21 (7 kertaa) klo 18–19 koulukeskuksen musiikkiluokassa, opettajana Urmas Peräsalo. Kurssilla on tutustuttu tallenteiden tekemiseen.  
 • Musiikkiteknologiaopetus jatkuu 29.3. lukien lukukauden loppuun saakka aiheena nuotinkirjoitusohjelmat kuten MuseScore. 
  Edeltävä osaaminen: Kurssi sopii instrumentista riippumatta kaikille musiikkiopiston oppilaille, joilla on Muha 1 -opinnot joko parhaillaan menossa tai jo aiemmin suoritettuna (tai muut vastaavat opinnot).
   

 • Laulukuoro: kokoontuu perjantaisin klo 17.00–18.00,  alakerran muskariluokassa, opettajana Eeva-Liisa Kolonen (puh. 045 1340972). Mukaan voi vielä tulla kevään mittaan. 

 

Järjestelyt koronapandemian johdosta huhtikuussa

Etelä-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian perustasolle. Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmän uudet suositukset ovat voimassa 1.4.-30.4.2021. 

 Musiikkiopistoa koskevat menettelyt pähkinänkuoressa: 

 • Huomioidaan turvavälit ja kasvomaskin käyttö
 • Oireisena ei saa tulla paikalle. Tarvittaessa opetus voidaan järjestää etäyhteyksin. 
 • Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa noudatetaan korkeintaan 20 hengen rajaa.  
 • Kaikissa kokoontumisissa ja tilaisuuksissa pidetään listaa osallistujista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi (opetusryhmissä ajantasainen päiväkirja kattaa tämän asian). Asiaa koskeva tietosuojaseloste. 

Kahdenkymmenen hengen kokoontumisrajoitus merkitsee sitä, että käytännössä emme edelleenkään voi ottaa ulkopuolista yleisöä oppilaskonsertteihin paikan päälle, korkeintaan muutaman saattajan esiintyjille. Oppilaskonserteista tehdään tallenteet esiintyjien omaan käyttöön. Joitain konsertteja voidaan myös lähettää suoratoistona, mutta siitä kerrotaan erikseen. 

 

Yleiset menettelyt tartuntatautitilanteen johdosta

Opetushallituksen ohjeistusten mukaisesti musiikkiopiston opetus jatkuu  taiteen perusopetusta koskevan lain ja oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja viranomaisten ohjeet. Toiminnassa vältetään turhia lähikontakteja ja noudatetaan hyvää hygieniaa. Muha-ryhmiä on perustettu normaalia useampia, jotta ryhmien koko saadaan pidettyä riittävän pienenä. Lähiopetuksessa noudatetaan hygieniaohjeita tarkasti. Maskeja käytetään niin kuin kouluissakin. 

Lähiopetukseen tai muuhunkaan oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua oireisena. Opettajat eivät anna lähiopetusta oireileville oppilaille, vaan ohjaavat heidät kotiin. Taiteen perusopetusta voidaan antaa myös lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla kuten etäopetuksena tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti. Jos siis instrumenttiopetuksen oppilaalla tai opettajalla on flunssaoireita tms., mutta hän niistä huolimatta pystyy työskentelemään, siirrytään etäopetukseen. 

Riskiryhmiin kuuluvien opetus siirretään etäopetukseksi heti, kun siihen aihetta ilmenee. Varaudutaan siihen, että opetus kaikkineen voidaan joutua järjestämään uudelleen lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla epidemiatilanteen muutoksen takia. 

Ks. Opetushallituksen ohjeistus 7.8.2020 kokonaisuudessaan: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen . Opetushallitus suosittelee maskien käyttöä taiteen perusopetuksessa samalla tavalla kuin muissa koulutusmuodoissa. 

Alajärven kaupungin sivistystoimen ohjeistus 28.8.2020

 

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti "ei ole vastannut lainkaan" ja 5 "on vastannut oikein hyvin. " Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma on  graafisena esityksenä

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

 

Suojele kuuloasi!

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

 

Musiikkiopiston aloitussivulle