Hankinta-asiat

Täällä julkaistaan hankinta-asioihin liittyviä tietoja. 

Vireillä olevat hankintailmoitukset löydät osoitteesta hankintailmoitukset.fi.

 

Vastaukset tarjouspyynnöistä esitettyihin lisäkysymyksiin