Lomatoimi

Nuorta karjaa

Alajärven kaupunki toimii MELAn kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituspalvelujen paikallisyksikkönä Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Soinin kunnan alueella.

Lomituspalvelujen tavoitteena on antaa maatalousyrittäjille mahdollisuus vapaa-ajan pitämiseen ja riittävään lepoon ja toipumiseen sairastumis- tapaturma-, synnytys- ja muissa niihin verrattavissa tilanteissa.

Lomituspalveluilla turvataan maatalousyrityksen häiriötön jatkuvuus sinä aikana, kun yrittäjä on vuosilomalla, sijaisapu- tai maksullisella lomalla.

Yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Lomituspalvelujen toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, ellei se ole toimeksiantosopimuksin siirtänyt lomitusten toimeenpanoa joko kuntien tai Melan hoitamien paikallisyksiköiden tehtäväksi.

Tietoa maatalouslomituksesta

Maatalousyrittäjien lomitusnetti

Tiedotteet

Melan lomitusesitteet

Lomakkeet

Lomituksessa tarvittavia lomakkeita