Kaavoitus

Alajärvi

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja sekä kaava-alueen käyttöä, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia.

Asemakaavalla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Alavalikoista löydät asemakaava- ja yleiskaavayhdistelmät ja vireillä olevat kaavat Rakennusvalvonnan alavalikosta löytyvät ohjeet poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuasioita varten.

 

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan on laadittava vuosittain kaavoituskatsaus, jossa esitetään kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Kaavoituskatsaukset on katsottavissa alla olevasta linkeistä.

Kuulutus kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsaus 2020

 

Muita asiakirjoja

Alajärven keskustan rakennemalli 2012

Järvi-Pohjanmaan alueidenkäytön suunnitelma 2012

 

Lisätiedot:  

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi, 044 2970 264, (06) 2412 2274