Kuulutus tiesuunnitelman nähtävillä olosta

Tiesuunnitelma valtatien 16 ja maantien 7421 liittymäalue sekä maanteiden 7421 ja 17691 liittymäalue Alajärven Höykkylässä, Alajärvi pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 3.1. – 1.2.2019 välisen ajan Alajärven kaupungin ilmoitustaululla, os. Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi (laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtäväoloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Suunnitelmaa vastaan tehdyt muistutukset on osoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja ne on toimitettava Alajärven kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä (laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 27 §).

2.1.2019

Alajärven kaupunginhallitus