Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.5.2019, nro 19/0236/3, valitus poikkeamispäätöksestä.          

Alajärven kaupunginhallitus on 22.6.2017 (19.6.2017 § 165) hylännyt hakemuksen saada maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin suunnittelutarvetta rantavyöhykkeellä koskevasta rakentamisrajoituksesta poiketen rakentaa omakotitalo ja talousrakennus Kurejokeen rajoittuvalle rakennuspaikalle.

Valittaja on vaatinut, että kaupunginhallituksen päätös on kumottava ja poikkeamislupa on myönnettävä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös oikaisuvaatimusohjeineen on kokonaisuudessaan nähtävillä Alajärven kaupunginvirastossa ilmoitustaulun hoitajan luona 4.-20.6.2019 ja Alajärven kaupunginkirjastossa 21.-28.6.2019 aukioloaikoina.

3.6.2019

Alajärven kaupunginhallitus