Yhdessä olemme enemmän

6.8.2019 / sosiaalipalvelujohtaja

Kesätuuli puhaltelee vielä lämpimästi ja moni perhe on lomatunnelmissa. Reilun viikon päästä arkirutiinit palaavat esimerkiksi työn, koulun ja päivähoidon myötä. Arki tuo mukanaan monenlaisia asioita; turvallisia rutiineja ja ilonaiheita, mutta myös kiirettä, haasteita ja perheen arkea kuormittavia vastoinkäymisiä. Lapsiperhearjen haasteidenkaan äärellä ei tarvitse jäädä yksin, sillä perhekeskuksen monipuoliset toiminnot ja palvelut ovat tukemassa perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhekeskustoimintamallin tavoitteena on laajan toimijajoukon monipuolisesta tarjonnasta löytää kullekin lapsiperheelle sopiva tuki, oikeaan aikaan.

Ai mikä perhekeskus?
Heinäkuun alussa järjestetyillä Rokulipäivillä Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen /Alajärven kaupungin teltalla vierailleet tietävätkin jo, mistä on kyse. Ne, jotka eivät päässeet lasten kanssa kojulle hernepussin heittoon ja tutustumaan aiheeseen, kerrottakoon nyt, mikä on jutun juuri.

Perhekeskus kokoaa yhteen lapsiperheille tarkoitetut palvelut. Perhekeskustoiminnalla pyritään edistämään lapsiperheiden hyvinvointia; äitiyttä, isyyttä ja vanhemmuuden taitoja. Ajatuksena on, että tukemalla vanhempia ja vanhemmuutta, turvataan lapselle hyvää lapsuutta. Perhekeskus kulkee lapsiperheiden rinnalla alusta saakka eri elämäntilanteissa, alkaen äitiys- ja lastenneuvolan palveluista. Lapsen kasvaessa, perheen yksilöllisen tarpeen mukaan rinnalla kulkevat varhaiskasvatus, koulu ja kunnan muut palvelut, lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä myös järjestöjen, seurakuntien sekä Kelan toiminta ja palvelut. Perhekeskustoimintamalli on kuitenkin paljon muutakin kuin palveluja. Lähtökohtaisesti perheet itse ovat aktiivinen osa kokonaisuutta ja toimintamallilla luodaan mahdollisuuksia lisätä ja ylläpitää omaa aktiivisuutta ja toimintakykyä mm. osallistumalla lapsiperheille suunnattuun avoimeen toimintaan sekä hakemalla ja saamalla tarpeellista tietoa, ohjausta ja neuvontaa.

Perhekeskuksen tehtävät linkittyvät tiiviisti lapsiperheen ihan tavalliseen arkeen (Kuva: THL)

Järvi-Pohjanmaalla perhekeskus toimii verkostomaisesti, eli yhteistyölle on luotu yhteiset käytännöt, vaikka toiminnot ovat levittäytyneet eri toimipisteisiin. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen, joka kokoaa perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien toimijat yhteen perheen hyväksi.

Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen kivijalka on fyysisesti Alajärvellä osoitteessa Alvar Aallon tie 2. Sieltä löytyvät sosiaali- ja perhepalvelut eli lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö ja KELA:n toimipiste. Terveydenhuollon palvelut, kuten äitiys- ja lastenneuvola sekä terapiapalvelut sijaitsevat Alajärvellä terveyskeskuksessa (Lääkärintie 1) ja sivistyspalvelut löytyvät päivähoitopaikoista, avoimesta varhaiskasvatuksesta, kouluilta. Perhekeskustoimintamalliin oleellisesti kytkeytyvät järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja toiminnot sijaitsevat omissa toimipisteissään ympäri perhekeskusaluetta. Järvi-Pohjanmaan perhekeskusalue käsittää Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven, joten palveluja jalkautetaan Alajärveltä käsin myös Vimpeliin ja Lappajärvelle eri toimipisteisiin tarpeen mukaan. Tavoite on, että perheet huomioidaan mahdollisimman tasapuolisesti riippumatta siitä, missä he asuvat.

Suositusta lapsiparkista tuttu Pähkinä laajentuu perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinäksi

Perheiden näkökulmasta on tärkeää, että alueelta löytyy konkreettinen tila perheiden erilaisille kohtaamisille. Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen ensimmäinen avoin kohtaamispaikka avautuu syyskuussa Alajärvelle jo tutuksi muodostuneen avoimen varhaiskasvatuksen, Pähkinän yhteyteen, Tulisalontielle. Perhekeskuksen avoimeen kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita lapset, heidän perheensä ja läheisensä. Kohtaamispaikka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia niin lapsille kuin aikuisillekin. Toiminnasta tiedotetaan tarkemmin sen käynnistyessä.

Pähkinässä:

  • voi viettää aikaa oman perheen kanssa
  • voi tavata muita vanhempia ja jakaa kokemuksia heidän kanssaan
  • voi leikkiä muiden lasten kanssa
  • voi osallistua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan kuten lapsiparkkiin tai perheiden aamupalatreffeille
  • voi osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin, kuten Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä
  • voi osallistua järjestöjen ja seurakuntien yhdessä toteuttamiin kerhoihin
  • voi hakea ja saada tietoa lapsen ja koko perheen terveydestä ja hyvinvoinnista – eri alojen asiantuntijoita vierailee Pähkinässä viikoittain
  • voi hakea ja saada tietoa lapsiperheiden palveluista sekä tarvittaessa saada apua ja tukea lapsiperhearjen haasteisiin
  • voi sovitusti tavata eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita
  • voi osallistua toiminnan suunnitteluun uusilla ideoilla ja ehdotuksilla


Perhekeskuksen avoimesta kohtaamispaikka Pähkinästä saat lisätietoa perhekeskuskoordinaattori Sirpa Pollarilta puh. 040 134 6754, sirpa.pollari@alajarvi.fi

Kohtaamispaikka Pähkinän avajaiset pidetään 28.8.2019 klo 12.00 alkaen. Perheet ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan tiloihin ja toimintaan.

Kohtaamisiin!

Sirpa Tuomela-Jaskari, sosiaalipalvelujohtaja