Ohjeet ja lomakkeet

Rakennusluvat tulee hakea Lupapiste.fi-palvelun kautta. Luvan voi myös hakea toimittamalla hakemusasiakirjat rakennusvalvontaan.

 

Lupatyyppejä on kolme. Pääasiallisestii jaoteltuna ne ovat:

1. Rakennuslupa: autotallit, mökit, asuinrakennukset 

2. Toimenpidelupa: maalämpöjärjestelmä, pienet rakennelmat kaava- ja ranta-alueille.

3. Toimenpideilmoitus: vajat ja pienet rakennelmat.

Kaikki rakennuslupatyypit haetaan samalla lomakkeella.

 

Rakennuslupaan tarvitaan: 

-Lupahakemus

-tontin hallintaoikeutta osoittava asiakirja

-piirustukset, 2 kpl kutakin 

-pääsuunnittelijan hyväksyminen, (ei vähäisille rakennuksille)

-energiatodistus

-ilmoitus naapureille

-vastaava työnjohtaja, myös kiinteistön vesi- viemäri työnjohtaja (voidaan toimittaa myöhemmin)

 

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät maksut

 

Jos rakennushanke vaatii poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua, ohjeet löytyvät täältä.

 

Lomakkeet:

Rakennuslupahakemus (pdf)

Pääsuunnittelijan nimeäminen (pdf)

Vastaava työnjohtaja (pdf)

Naapurien kuuleminen (pdf)

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja (pdf)