Alajärven kaupungin vireillä olevat kaavat

 • Kaartusjärven ranta-asemakaava, päivitetty ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 2.4.2020-4.5.2020
 1. Kuulutus

      2. Ranta-asemakaavaluonnos

      3. Ranta-asemakaavaselostus

      4. Ranta-asemakaavaselostuksen liitteet

 • Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen, nähtävillä 19.2.-20.3.2020

        1. Kuulutus

        2. Asemakaavaluonnos

        3.Asemakaavaselostus

        Liite 1. Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019

        Liite 2. Hulevesiselvitys

        Liite 3. Liikenneselvitys

        Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

        Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio

 • Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035

         1. Kuulutus

        2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

          2.1 Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma

        3. Kuulutus, yleisötilaisuus 20.11.2019

        4. Asukaskysely, avoinna 13.11.-13.12.2019

        

 

 • Iso-Räyrinki Kirsinranta ranta-asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.4.-24.5.2019

      1. Kuulutus

      2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 • Kaartusjärven ranta-asemakaava, ehdotusvaihe nähtävillä 8.3.-9.4.2018
 1. Kuulutus
 2. Kaavaehdotus
 3. Kaavaselostus liitteineen

 

 • Kullanmutkan alueen asemakaavan laajennus, ehdotusvaihe nähtävillä 26.10.-27.11.2017

 1. Kuulutus
 2. Kaavaehdotus
 3. Kaavaselostus liitteineen

 

 • Mustaniemen-Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos, 2. ehdotusvaihe nähtävillä 18.5.-19.6.2017
 1. Kuulutus
 2. Kaavaehdotus
 3. Kaavaselostus
 4. Kaavaselostuksen liitteet

 

 • Alajärven kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 47 ja 57 sekä lähialueilla, 3. ehdotusvaihe nähtäville 18.5.-19.6.2017
 1. Kuulutus
 2. Kaavaehdotus
 3. Kaavaselostus

 

 • Kullanmutkan alueen asemakaavan laajennus, luonnosvaihe nähtävillä 24.3.-24.4.2017

 1. Kuulutus
 2. Kaavaluonnos
 3. Kaavaselostus, liite:
  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 • Kortteleiden 18 ja 19 asemakaavamuutos, ehdotusvaihe nähtävillä 12.1.-13.2.2017

 1. Kuulutus
 2. Kaavaehdotus
 3. Kaavaselostus, liitteet:
  1. Seurantalomake
  2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  3. Havainnepiirustus
  4. Johtokartta

 

 • Kaartusjärven ranta-asemakaava, luonnosvaihe nähtävillä 25.2.-29.3.2016

 1. Kuulutus
 2. Kaavaehdotus
 3. Kaavaselostus liitteineen

 

 • Kortteleiden 18 ja 19 asemakaavan muutos, luonnosvaihe nähtävillä 12.11.-14.12.2015

 1. Kuulutus
 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
 3. Kaavaluonnos

 

 • Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 47 ja 57 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita, nähtävillä 6.3.-7.4.2014
 1. Kuulutus
 2. Asemakaavaehdotus
 3. Kaavaselostus
 4. Havainnekuva

 

 • Louhukankaan ja Möksyn tuulivoima-alueiden osayleiskaavat, hyväksytty 26.1.2015, saaneet lainvoiman 2017