Osastot

 

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu eli muskari on tarkoitettu lähinnä alle kouluikäisille lapsille. Muskaritoiminta ovat ryhmäopetusta, jossa lauletaan, leikitään, tutustutaan soittimiin ja kuunnellaan musiikkia. Muskarit kokoontuvat kerran viikossa ja tunti kestää 45 minuuuttia. Opetusryhmässä on yleensä kuudesta kymmeneen oppilasta.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennuksessa on mahdollisuus tutustua johonkin yksittäiseen soittimeen tai soitinryhmään. Soitinvalmennuksessa soitetaan tunnilla, jonka lisäksi oppilaat saavat myös kotitehtäviä. Soitinvalmennukseen voi hakeutua, mikäli ei vielä tiedä, mitä soitinta haluaisi soittaa. Soitinvalmennukseen voivat hakeutua alle kouluikäiset sekä vanhemmat lapset ja nuoret.

Musiikin perustaso

Musiikin perustason tehtävänä on musiikin perusopetuksen antaminen musiikin harrastajille ja musiikkialan ammatteihin aikoville. Perustaso on tarkoitettu lähinnä kouluikäisille. Ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi.

Jokaisella oppilaalla tulee olla pääaine. Oppilaalla on velvollisuus osallistua musiikin perusteiden (noin 10-vuotiaasta alkaen) opetukseen sekä yhteissoittoon saavutettuaan riittävän soittotaidon pääaineessa. Henkilökohtaisten soittotuntien pituus on oppilaan pääaineesta, edistymisasteesta ja aloitusiästä riippuen 30-90 minuuttia viikossa. Musiikin perusteiden ryhmätuntien pituus on 45-60 minuuttia viikossa.

Perustason oppimäärä tulee suorittaa 16 ikävuoteen mennessä. Rehtori voi kuitenkin myöntää lisäaikaa opintoihin ja oppilas siirtyy tällöin aikuisosastolle.

Perustason päättötodistukseen vaaditaan taso 3 solistisessa pääaineessa ja musiikin perusteissa  (musiikin teoria ja säveltapailu sekä musiikkitieto). Tasosuoritukset tehdään valtakunnallisten vaatimusten mukaan.

Musiikkiopistotaso

Musiikin perustason jälkeen opintoja on mahdollisuus jatkaa musiikkiopistotasolla. Opetuksen tavoitteena on sellaisten valmiuksien antaminen, että musiikin ammattiopintojen aloittaminen on mahdollista.

Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaaditaan I-suoritukset solistisessa pääaineessa ja musiikin perusteissa (musiikin teoria ja säveltapailu, musiikkitieto/harmoniaoppi).

Aikuisosasto

Aikuisosastolla voivat opiskella 16-vuotta täyttäneet opiskelijat.  Myös aikuisosaston opiskelijat osallistuvat oman soittotunnin lisäksi yhtye-, orkesteri- tai kuorotoimintaan. Oppitunnin pituus on 45-60 minuuttia viikossa. Opiskelijat tekevät tasosuorituksia solistisessa pääaineessa sekä musiikin perusteissa.

Avoin osasto

Avoimella osastolla ei ole pääsyvaatimuksia eikä suoritusvelvoitteita, vaan opiskelu on vapaaehtoista. Avoimelle osastolle voidaan ottaa opiskelemaan, mikäli opetukseen saadaan järjestymään aika ja tila. Avoimen osaston opiskelijamaksut ovat korkeammat kuin muiden opiskelijoiden, sillä avoimen osaston opiskelu ei kuulu musiikkiopiston valtionosuutta saavan opetuksen piiriin.  Avoimesta osastosta ja vapaaehtoisesta opiskelusta voi kysyä lisää rehtorilta.